Aggersborg
Aggersborg Panorama over Aggersborg Station. DSB Mx1015 og Mx1025 holder ved perron i spor 3 og 4, med hver sit tog. Et lille godstog er netop ankommet til spor 8, med en My i front. Ude i det usikrede område holder Aggersborgs faste Mh maskine parat til at rangere vognene på plads, når My'en har forladt ankomstsporet for at køre i depot.
Aggersborg På denne historiske optagelse, fotograferet fra pakhusets tag, har man udsigt over læssevejen. Posthuset og støttemuren til højre er under opførelse.
Aggersborg I og omkring pakhuset er der livlig aktivitet med læsning af stykgodsvogne.
Aggersborg Dette billede er optaget fra Post 1 i vestenden af stationen. Nærmest er et godstog forspændt en MX ved at foretage bremseprøve. I midten ses henstillede personvogne i personvognsdepotet, og bagerst ses maskindepotet med bl.a et af de gamle lyntog.
Aggersborg Udkørslen mod Dalum består bl.a. af denne imponerende sporudfletning, hvor en tom MZ fra Dalum netop passerer kolonihaveforeningen.
Aggersborg I kolonihaveforeningen ligger købmanden, der (næsten) altid har åben. To kolde fra kassen og ud at sidde på bænken i solen - det er livet.
Aggersborg To af tre centralapparater på Aggersborg station.
Aggersborg My1159 med eksprestog forlader banegården, mens Mh384 er ved at rangere et godstog op.
Aggersborg My1159 med tog 25 er lige ankommet, Mh384 er på vej gennem spor 4 for at rangere vognstammen væk.
Aggersborg Lejekaserner fra før forrige århundredeskifte. Husets unger har første parket til dagliglivet i maskindepotet. Mødrene, som forsøger at tørre vasketøjet i gården, er sikkert knapt så begejstrede.
Dalum
Dalum Undervejs på den dobbeltsporede strækning fra Aggersborg til Dalum passeres broerne over Storåen.
Dalum Takket være den store frihøjde kan småbåde med mast passere under broerne.
Dalum Et overblik over Dalum, hvor den dobbeltsporede strækning bliver til enkeltspor. Fra Dalum udgår ligeledes sidebanen til Højbjerg.
Et godstog fra Aggersborg er netop ankommet i spor 6.
Dalum Med trafik i tre retninger har stationsbestyreren i Dalum ofte nok at se til. Godstoget i spor 6 medbringer vigtige forsyninger til borgerne i Dalum.
Dalum Et oversigtsbillede over læssevej, personvognsdepot og maskindepot i Dalum. MO-stammen i baggrunden anvendes til skoletog til og fra Højbjerg morgen og eftermiddag.
Dalum Banetjenesten og Signaltjenesten har begge hjemsted i Dalum, hvorfra der hurtigt kan rykkes ud i tilfælde af fejl på spor eller signaler.
Dalum Centralapparatet på Dalum station. De sorte knapper er Capvælgere fra tiden før strækningen blev digitaliseret.
Dalum Pakhuset er det originale fra banens åbning, og er stadig i brug til det oprindelige formål.
Dalum "Ding-Ding-Dong. Dalum station spor 3. Toget i spor 3 kører ikke videre. Tog mod Højbjerg kl. 15.34 kører til spor 2 om et øjeblik".
Dalum I maskindepotet i Dalum står en reservemaskine stand-by. Banetjenesten har en af sine grå lagervogne stående, og en udrangeret rejsegodsvogn afventer sin skæbne.
Dalum Nogle måneder senere var rejsegodsvognen væk, og en sneplov var i stedet ved at blive klargjort til den forestående vinters opgaver.
Dalum I maskindepotet i Dalum står DSB C708 på drejeskiven, klar til at køre til sin vognstamme.
Egelund
Egelund Første mellemstation mellem Dalum og Guldborg er Egelund, hvor en Q-vogn har fundet anvendelse som redskabsskur for stationsforstanderen i dennes have.
I baggrunden buldrer en T-maskine igennem spor 2 med et godstog.
Egelund Cykelhandleren i Egelund udfører kun 1. kl. reparationer på eget værksted.
Egelund I Egelund har man ikke travlt. Sin faldefærdige tilstand til trods, udstråler dette hus alligevel en vis charme.
Egelund På stationsområdet har disse to tanke ligget i en menneskealder og ingen kan huske, hvordan de er endt der.
Egelund Signaltjenesten er i fuld gang med at etablere et nyt sikringsanlæg i Egelund, og her er et kig ind i en af relæhytterne.
Egelund En hyggelig middagsstund langs banen i den lille by.
Egelund DSB Mo1866 med tog 2267 ankommer til stationen på vej til Højbjerg.
Egelund DSB Mo1866 med tog 2267 kører til perron i spor 2.
Egelund Fru Nielsen igang med vasketøjet, dagen går sin gang i den lille by.
Egelund Værkmester Olsen og familien igang i kolonihaven.
Farstrup
Farstrup Farstrup er en mellemstation på strækningen mellem Dalum og Guldborg. Den er også overgangsstation til Privatbanen, der har egen lokalstation ved siden af statsbanernes.
Farstrup Udkørslen fra Farstrup mod Dalum. På læssesporet holder to E-vogne med grus og sveller til Banetjenestens kommende arbejde på stationen.
Farstrup De to E-vogne fra en anden vinkel. Sporet fører i øvrigt ind til stationens største kunde - Møbelfabrikken.
Farstrup Overskæringen på stationen har i tidens løb været årsag til mange ulykker men endnu har man ikke fundet midler til at erstatte den med en bro. Til højre ses en del af Møbelfabrikken.
Farstrup I den modsatte ende af stationen ligger pakhuset samt et privat sidespor til DLG.
I forgrunden holder en af Privatbanens gamle personvogne, der stadig er i drift.
Farstrup Centralapparatet i Farstrup. I spor 0 afventer Privatbanens eftermiddagstog til Odder DSB´s forbindelse fra Guldborg.
Farstrup Privatbanens centralapparat i Farstrup bestyres af DSB´s stationsbestyrer, og er derfor placeret i DSB´s stationsbygning.
Et udvalg af Privatbanens brogede samling af materiel ses i baggrunden.
Farstrup DSB D846 med tog G9769 kører i spor 2 for at krydse med tog 24.
Farstrup DSB Mo1866 med persontog til Guldborg.
Farstrup Travlhed på stationen, DSB Mo1866 med persontog til Guldborg.
Farstrup Morgenstemning på Farstrup. Den gamle Køf traktor er igang med at oprangere et godstog.
Farstrup Der er altid noget at se på ved jernbanen.
Guldborg
Guldborg MF Prinsesse Benedikte har netop lagt til i færgelejet, og et af de flotte nye Ma-lyntog er ved at afgå direkte fra vogndækket. Et af dagens mange færgetog er ved at køre til perron, og passagererne står klemt sammen i sidegangene, parat til at kaste sig ud i kaoset på perronen. "Nu skal det gøre godt med en kop kaffe!"
Guldborg Et alternativt vue over færgelejet og Guldborg Færge station. Den korte perron længst til venstre betjener postsporet. I forgrunden depotspor for personvogne.
Guldborg I Guldborgs maskindepot er der altid travlhed, og selvom de nye tider lurer i dieseldepotet, er der stadig brug for folk til det hårde og beskidte arbejde, med at skovle kul og rense fyr og røgkammer i det gamle dampdepot.
Guldborg En CP-vognkasse er endt ved siden af broen over stationsterrainet på Guldborg. Den har tidligere været udlejet til en spejdertrop.
Guldborg Den gamle ringremise i maskindepotet i Guldborg har længe været nedrivningstruet men står stadig.
En P-maskine er ved at blive vendt på drejeskiven, og et par diesellokomotiver brummer i tomgang.
Guldborg Dieseldriften har endnu ikke fortrængt dampen i Guldborgs maskindepot, men da den nye dieselremise kun har tre spor, er det ind i mellem nødvendigt, at parkere dieselmaskiner i dampens højborg. Her har MY 1148 og Köf traktor 268 fundet vej over drejeskiven.
Guldborg En tidlig morgen i maskindepotet: My 1110, MY 1152 og MZ 1406 - i alt 7.200 heste klar til dagens opgaver.
Højbjerg
Højbjerg Sidebanen der udgår fra Dalum ender i Højbjerg, og befares næsten udelukkende med MO-styrevognstog. I morgen- og eftermiddagstrafikken er to stammer i drift, mens en stamme er tilstrækkelig i resten af dagen.
Højbjerg Udsigt over pakhuset og læssevejen i Højbjerg. Dagens godstog er ankommet i spor 3, og maskinen skal til at løbe om, for at kunne sætte vognene ind på læssesporene.
Højbjerg Her ude på landet ånder alt fred og ro. Landposten har været inde og drikke en kop kaffe, og cykler nu videre på sin rute. I baggrunden anes remisen i Højbjerg.
Højbjerg At dampdrift ikke er den mest miljøvenlige transportform ses tydeligt på disse bygninger, der ligger lige op ad stationen i Højbjerg.
Privatbanen
Klint Gårdmand Makker holder pænt tilbage for OHJ S37, som er på vej mod Odder.
Klint
Klint På Privatbanen ligger Klint station med sidespor til savværket. Stationsbygningen er identisk med den nu nedrevne stationsbygning på Hareskov station på Slangerupbanen.
Klint Klint station en varm sommerdag i modlys. Sporet er blev forstærket for nogle år siden, og kan nu holde mange år frem i tiden.
Klint Færdsel over sporet sker helt på eget ansvar.
Magleby
St. Magleby Magleby er en typisk dansk provinsby med en privatbane, der befordrer passager og gods til den nærmeste større by på egnen - Odder. Stationsbygningen er identisk med stationsbygningen i St. Magleby på Amagerbanen.
St. Magleby Magleby set lidt fra oven. Magleby Brevdueforening har købt to udrangerede personvogne af Privatbanen og anvender nu vognkasserne som klubhus.
St. Magleby Der pusles med roser og vasketøj i haverne mens Købmanden holder middagslukket.
St. Magleby Gårdmand Bjørn har startet sin gamle Mercedes lastbil op og er kørt ud for at inspicere sine får.
Privatbanens vognmateriel har efterhånden mange år på bagen.
St. Magleby Landlig idyl i Magleby med Magleby kirke på Kirkebakken.
St. Magleby En tidligere portør på Privatbanen glemte at fløjte stop - var vognen ikke blevet stoppet af en grusbunke, var den fortsat ud på landevejen.
St. Magleby Magleby kirke og kirkegård ligger på Kirkebakken med en flot udsigt ud over landskabet.
St. Magleby Et typisk dansk husmandshus i udkanten af Magleby.
St. Magleby Fra Q-vogn til Ko-vogn. Landmanden har købt en af Privatbanens Q-vogne og opsat den som læskur for sine køer, der ikke bryder sig om vand.
St. Magleby "Skønhed de ikke aner - findes langs private baner". Et gammelt reklameslogan der passer fint på dette billede mellem Magleby og Klint.
Odder
Odder Privatbanen havde tidligere endestation i Hov men er i dag blevet forkortet således, at Odder nu er endestation.
Odder Livlig trafik på banegården i Odder med to tog ved perron, og losning af vitale varer til byens tørstige borgere.
Odder Stationens centrum er denne nydelige hovedbygning i røde mursten og sort skifertag.
Odder Ved pakhuset står den daglige ilgodsvogn med bl.a. mejerivarer til byens bager. Det lille hus til venstre benyttes af rangerpersonalet.
Odder Banens gamle Frichs "Marcipanbrød" kører stadig de lokomotivtrukte persontog. Den blev i sin tid købt fra Odsherreds Jernbane, hvor den havde nr. 24.
Odder Udsigt over banens remise og værksted, hvor banens personale selv udfører de fleste reparationer på såvel lokomotiver som vogne.
Odder Nærbillede fra remiseområdet med bl.a. banens nyeste Henschel-maskine (købt brugt fra Hjørring Privatbaner DL 10).